niedziela, 29 grudnia 2013

Idzików - Pasterskie Skały

Na południowo-wschodnim krańcu Wysoczyzny Idzikowa (Kotlina Kłodzka) znajduje się grupa skał zbudowana z piaskowców i zlepieńców górnokredowych (koniak). Tworzy ona szereg izolowanych, wydłużonych kolumn i murów skalnych wysokości 1,5-3 m i długości do 10m. Zlepieńce, należące do dużej jednostki geologicznej zwanej rowem górnej Nysy Kłodzkiej, składają się głównie z dużych otoczaków kwarców, kwarcytów gnejsów i łupków budujących masyw Śnieżnika. W obrębie skałek zostało poprowadzonych ponad 20 krótkich, dróg wspinaczkowych. Od 1964 r. skałki objęte są pomnikiem przyrody nieożywionej.


1 komentarz: