środa, 15 stycznia 2014

Lubań - kamieniołom bazaltu Księginki

Jest to jeden z największych kamieniołomów bazaltu w Polsce. Eksploatacja bazaltów na tym terenie sięga roku 1905, jednak największy rozwój i wydobycie w kamieniołomie miało miejsce w czasach PRL-u, kiedy to powstał potężny zakład przeróbczy. Dziś kamieniołomem zarządza spółka Eurovia Polska. Kamieniołom wydobywa trzeciorzędowe bazalty - skały magmowe, wylewne, które powstały w wyniku działalności wulkanicznej. Bazalt dzięki swoim dobrym parametrom wytrzymałościowym jest znakomitym surowcem do produkcji wszelkiego rodzaju kruszyw i grysów w szerokim wachlarzu granulacji. Wykorzystywany jest głównie przy budowie infrastruktury drogowo-kolejowej. Dzięki wybudowaniu 3 niezależnych bocznic kolejowych, zakład jest w stanie wyekspediować dziennie nawet 11 tys. ton kruszywa.
W kamieniołomie na uwagę zasługują tzw. słupy bazaltowe, powstałe w wyniku wietrzenia odsłoniętych ścian skalnych. Charakterystyczne pionowe słupy to efekt ciosu, czyli geometrycznego układu spękań, które powstały w wyniku stygnięcia gorącej lawy.
Czasami w blokach bazaltu można natrafić na pustki wypełnione minerałami - zeolitami, kalcytem, chalcedonem a także "bomby oliwinowe" - owalne skupienia perydotytów, skał zbudowanych głównie z oliwinu, które zostały wyrwane przez magmę z dużych głębokości (granica górnego płaszcza i skorupy ziemskiej).

 Widok ogólny na kamieniołom


 Słupy bazaltowe

 Eksfoliacja - rodzaj wietrzenia skał magmowych

 Chalcedon w bazalcie

Bomby oliwinowe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz