wtorek, 31 grudnia 2013

Marcinków - Stara wioska, ruiny kościoła i cmentarz

Marcinków to niewielka wioska położona w pobliżu szczytu Góry Skowroniej (pasmo Krowiarek) w Kotlinie Kłodzkiej (gm. Bystrzyca Kł.). Jej historia sięga roku 1344, a z 1465r. pochodzą pierwsze wzmianki o górnictwie srebra w tym miejscu. W późniejszych czasach (XVI w.) rozwinęło się górnictwo ołowiu i miedzi, a ostatni etap dotyczył poszukiwań rud uranu przez sowietów (lata 50t-e), jednak bez pozytywnego efektu.
W 1598 r. postawiono tutaj kościół, który po zniszczeniu w czasie wojny trzydziestoletniej odbudowano w 1701 r., a po roku 1945 został opuszczony i niszczeje do dziś.
Aktualnie wieś Marcinków to zaledwie kilka istniejących gospodarstw i szereg ruin dawnych domów skrytych w kępach drzew i krzewów a także ruina kościoła z zarośniętym cmentarzem i kamiennym murem.
Skowronia GóraWyświetl większą mapę

poniedziałek, 30 grudnia 2013

RIESE - Kompleks Gontowa (Sokolec)

G. Gontowa (Wzgórza Wyrębińskie), Sokolec k. Ludwikowic Kłodzkich.
Jest to kolejny kompleks podziemnych korytarzy i komór wykonanych w ramach projektu FHQ Riese w czasie II wojny światowej. Podobnie jak pozostałe kompleksy, także ten nie został ukończony. Udostępniony miał być prawdopodobnie 4 sztolniami (tyle znaleziono wejść) z czego dwie prowadzą do podziemnych hal, pozostałe dwie kończą się zawałami. W jednej sztolni  trwają prace przy odkopywaniu kolejnych zawałów.
W rejon sztolni prowadzi zielony szlak oraz leśne drogi, także dotarcie tam nie stanowi problemu. Sztolnie 1 i 2 położone są w odległości ok. 100 m od siebie, na wys. ok. 640 m n.p.m. W otwory wejściowe wmontowano grube kraty, by chronić populację nietoperzy w czasie zimowania. Posiadają one jednak otwierane okienka, które w okresie od końca kwietnia do końca września są otwarte i kompleks można zwiedzać. Długość korytarzy i hal sięga 820m a plan kompleksu można zobaczyć tutaj: GONTOWA - PLAN. Do zwiedzania przydadzą się wysokie kalosze lub wodery (w okresie letnim bezdeszczowym woda w sztolni 1 sięgała do połowy kolan. Zalane są właściwie tylko pierwsze partie dwóch sztolni, reszta korytarzy i hal jest co najwyżej błotnista.
Na uwagę zasługuję geologia tego terenu, bowiem kompleks Gontowa jest jedynym, który wykuto poza obrębem gnejsowego bloku Gór Sowich. Tutaj korytarze przecinają złożone kompleksy skał osadowych górnego karbonu (stefan) należące do dużej jednostki geologicznej - niecki śródsudeckiej, w obrębie której znajduję się dolnośląskie zagłębie węglowe. Idąc wgłąb górotworu sztolnią nr 2 możemy obserwować kolejne warstwy skał okruchowych takich jak piaskowce, zlepieńce oraz mułowce - osady powstające dawniej w małych zbiornikach wodnych oraz dolinach rzecznych. W pierwszej części sztolni warto zwrócić uwagę na pokaźnych rozmiarów pierścienie Lieseganga widoczne w ociosach.

Mapa lokalizacji sztolni

Wejście do sztolni nr 2

Najciekawszy odcinek sztolni ukazujący wielobarwne skały osadoweDrewniana obudowa sztolni

Grzybki rosnące na gnijących belkach obudowy...

...które intensywnie świecą w świetle UV


Duże hale na końcu sztolni
Pozostałości drewnianej kontrukcji...zalana część sztolni nr 1 i widoczny otwór wejściowy