czwartek, 8 października 2015

Minerały Dolnego Śląska - cz. III (Kotlina Kłodzka i okolice)

Trzecia część cyklu o minerałach i stanowiskach na Dolnym Śląsku, pierwsza i druga dostępna tutaj: http://moj-dolnyslask.blogspot.com/2015/05/mineray-dolnego-slaska-cz-i-przedgorze.html 
http://moj-dolnyslask.blogspot.com/2015/07/mineray-dolnego-slaska-cz-ii-g.html

Kotlina Kłodzka i góry otaczające
Kotlina stanowi rozległe obniżenie otoczone górami: od północy Góry Bardzkie, od NW G. Stołowe, od SW Wzgórza Lewińskie, G. Orlickie i Bystrzyckie, od wschodu Masyw Śnieżnika, G. Bialskie i G. Złote. Z geologicznego punktu widzenia, kotlina stanowi zlepek kilku jednostek geologicznych. Wnętrze kotliny stanowią utwory kredowe (głównie piaskowce i margle) a na NW zróżnicowany litologicznie metamorfik kłodzki. Skały górnokredowe na południu wypełniają rów górnej Nysy, a na północnym-zachodzie tworzą masyw Gór Stołowych. Oprócz metamorfiku kłodzkiego na obrzeżach kotliny znajdują się jeszcze dwa metamorfiki - orlicko-bystrzycki, który buduje pasmo Gór Orlickich i Bystrzyckich, oraz metamorfik Lądka-Śnieżnika obejmujący masyw Śnieżnika, góry Krowiarki, Bialskie i Złote. Skały budujące te krystaliniki to głównie granitognejsy oraz różne łupki z wkładkami amfibolitów, kwarcytów, marmurów, rzadziej granulitów i eklogitów. Skały magmowe na obszarze kotliny, poza mniejszymi wystąpieniami (granitoidy jawornickie, gierałtowskie) reprezentowane są przez 2 masywy - kłodzko-złotostocki oraz intruzja granitoidowa Kudowy. Góry Bardzkie zbudowane są głównie z młodopaleozoicznych skał osadowych (struktura bardzka). Tak w zarysie przedstawia się ogólna budowa geologiczna tego obszaru. Z kolekcjonerskiego punktu widzenia najatrakcyjniejsze tereny tworzą masyw Śnieżnika wraz z Górami Bialskimi i Złotymi. Z skałami metamorficznymi związane jest występowanie granatów czy turmalinów, spotykanymi np. w masywie Śnieżnika, jednak o wiele ciekawsza i bardziej urozmaicona mineralizacja związana jest z działalnością hydrotermalną. W całym rejonie znane są liczne ślady eksploatacji przeróżnych bogactw mineralnych np. Kletno, Marcinków, Lutynia i Złoty Stok.

Kletno słynie z dawnych kopalni gdzie wydobywano fluoryt oraz uran. Na starych zwałowiskach można pozyskać piękne i znane na całą Polskę okazy fluorytu, ametystu, a także różnych minerałów rudnych (magnetyt, hematyt, minerały uranu). W Złotym Stoku była prowadzona eksploatacja kruszców złotonośnych oraz rud arsenu, a do dziś pozostaly hałdy, na których znaleźć można okazy litego arsenopirytu, lollingitu. Po drugiej stronie kotliny, w okolicy Kudowy notowane są żyły hematytu, które okresowo były także przedmiotem eksploatacji. W rejonie Podzamka eksploatowano w łomach marmury, którym towarzyszyły ciała skał wapienno-krzemianowych z pirokseniami i granatami. Rejon Suszyny i Kamieńca (przedłużenie serii wulkanicznej Gór Kamiennych) znany jest z występowania agatów, jaspisów, ametystów a także zeolitów w pustkach "melafirów". W rejonie Lądka-Zdroju, w obrębie bazaltowych kominów wulkanicznych spotyka się porwaki skał perydotytowych (oliwin).  We wnętrzu dawnej kopalni uranu i fluorytu w Kletnie.


 Skupienia fluorytu w sztolni w Kletnie


 Bryłka fluorytu, Kletno
 


 Pola w okolicy Suszyny.

 
Jaspis z okolic Suszyny.

Skały wulkaniczne z tekstura migdałowcową z okolic Suszyny

Kryształ heulandytu w geodzie kwarcowej, Suszyna.

Kryształy ametystu, Suszyna.

Kamieniołom marmurów w Stroniu Śląskim.

Skupienia chalkopirytu w marmurze, Stronie Śląskie.


 Oliwin z kamieniołomu bazaltu w Lutynii.


Nacieki kalcytowe w Jaskini Niedźwiedziej.

Formy erozyjne w piaskowcach kredowych - Błędne Skały w Górach Stołowych.


 Skamieniałości małży w blokach piaskowca kredowego, wykorzystanego jako materiał budulcowy nowej wieży widokowej w Suszynie.


Hałdy kopalni arsenu i złota w Złotym Stoku (Wąwóz Kłodzki)


 Bryłka rudy ze złoża złotostockiego - lellingit i arsenopiryt.


 Kamieniołomy marmurów ze skałami wapienno-krzemianowymi (skarnami) w Podzamku k. Kłodzka 

Dobków - Sudecka Zagroda Ekologiczna

"Sudecka Zagroda Edukacyjna to miejsce, w którym wiedza i umiejętności przekazywane są w sposób interaktywny, dynamiczny, oparty na modelach, wizualizacjach cyfrowych i samodzielnie przeprowadzanych doświadczeniach. Gdzie indziej, niż w Krainie Wygasłych Wulkanów, dzieci i dorośli zobaczą strzelającą w niebo lawę, pojawiające się i ustępujące morza i potężne lodowce? Dlatego właśnie Sudecka Zagroda Edukacyjna powstała w Dobkowie. Otaczające Dobków wzgórza to pozostałości dawnych wulkanów i najlepsze miejsce, aby dowiedzieć się, w jaki sposób siły wnętrza Ziemi ukształtowały region Gór i Pogórza Kaczawskiego. Jest to jeden z najciekawszych pod względem geoturystycznym regionów w Polsce. Widoczne w terenie ślady trzech okresów aktywności wulkanicznej, zalewów morskich, pustyń i zlodowaceń doskonale opowiadają dzieje Ziemi." źródło: http://sudeckazagroda.pl/