czwartek, 3 grudnia 2015

Kopalnia wapienia - Nowa Wieś Kłodzka

Na wschodnim krańcu Nowej Wsi Kłodzkiej, po obu stronach drogi prowadzącej w kierunku Srebrnej Góry znajdziemy mocno zarośnięte i zawalone blokami odkrywkowe wyrobiska, w których niegdyś wydobywano wapień na potrzeby wapiennika. Te podłużne kamieniołomy założone były na grubo uławiconych wapieniach wieku karbońskiego, które rozciągają się równolegle do krawędzi gnejsowego masywu Gór Sowich. Poza wyrobiskami powierzchniowymi prowadzono także eksploatację podziemną, a jedną z dostępnych sztolni znajdziemy pod wysoką ścianą na wschodnim końcu kamieniołomu położonego po południowej stronie drogi. Otwór wejściowy jest dość niski, ze względu na pokaźne osypisko gruzu wapiennego, ale w dalszej części mamy już przestronny kręty korytarz. Sztolnia ma kilkadziesiąt metrów bez bocznych odnóg.